SANTURO Bossenmauer - Hangsicherung, Winnenden-Breuningsweiler

Objekt:

Hangsicherung an der Kreisstraße bei 71364 Winnenden-Breuningsweiler

Eingebaute Produkte:

1.030 m² SANTURO-Bossenmauern als Vormauerwerk
280 m² SANTURO-Abdeckplatten

Bauherr:

Landratsamt Rems-Murr-Kreis

Planung:

Landratsamt Rems-Murr-Kreis

Ausführung:

Klöpfer GmbH & Co. KG, Winnenden